Leadership

Dhaval Vaishnav

Global President

Nilesh Lodha

India President

Board of Trustees

Avinash Rachmale

Manoj Sachdeva

Dhaval Vaishnav

Dr. Anilkumar

Anand Kumar

Dr. Ashok Jain

Dr. Prakash Sanghavi

Dr. Sarju Shah

Inder Thawani

Ashok Kondur

Saju George

Dr. Mehul Patel

Suresh Patel

Kirit Patel

Executive Board

Supriya Tamhane

Business & Media Chair

Dhaval Vaishnav

Global President

Hema Rachmale

Membership Chair

Madhu Kapila

Community Outreach

Anu Gopalakrishnan

Business Chair

Rakesh Patel

Hospitality Chair

Meera Thawani

Cultural Chair

Jatin Desai

Community Chair

Daxesh Modi

IT Chair

Vinita Gandhi